Пн - Пт: 9:00 - 18:00
  Режим роботи
  +38 097 358-43-23
  Телефон
  club@super-znujka.in.ua
  Служба підтримки

  Программа клубу

  ПРОГРАМА Дисконтного клубу «Супер Знижка»


  Основною метою Дисконтного клубу «Супер Знижка» є підвищення лояльності клієнтів до товарів, робіт і послуг Партнерів дисконтної програми, збільшення ринку збуту, розширення клієнтської бази шляхом реалізації дисконтної програми «Супер Знижка».
  1. Основні терміни і поняття.
  1.1. Дисконтний Клуб «Супер Знижка» (далі - Дисконтний Клуб) – група підприємств (організацій, підприємців), що уклали договір про партнерство і беруть участь у дисконтній програмі для отримання взаємовигідних результатів із просування товарів, робіт або послуг (надалі продукція) на ринку.
  1.2. Дисконтна програма «Супер Знижка» (Програма) - діючий документ, що визначає умови участі, правила і порядок приєднання до Дисконтного клубу, поширення дисконтних карт, правила користування дисконтними картами, правила надання та отримання знижок, порядок визначення розміру наданих знижок, порядок інформування власників дисконтних карт про учасників дисконтної програми, розмір і умови надання знижок.
  Реалізація Дисконтної програми - комплекс заходів, спрямованих на збільшення кількості клієнтів Партнерів, інформаційного та рекламного супроводження їх продукції та надання Партнерами дисконту (знижки) власникам Дисконтних Карток.

  Додатки до цієї Дисконтної програми є її невід'ємною частиною.
  1.3. Організатор Дисконтного Клубу – адміністратор, що здійснює контроль за дотриманням Учасниками Дисконтного Клубу умов Дисконтної програми та забезпечує функціонування Дисконтного клубу.
  1.4. Дисконтна карта - пластикова карта з логотипом Дисконтного клубу «Супер Знижка», є ідентифікаційним документом, що засвідчує право його власника (Держателя дисконтної карти) на отримання пільг, знижок і бонусів, що надаються в рамках Дисконтного Клубу його Партнерами. виготовляється і поширюється Організатором.
  1.5. Партнер Дисконтного Клубу або партнер дисконтної програми - юридична особа або фізична особа підприємець, що уклала з Організатором договір про партнерство, надає гарантовані знижки на реалізовані ним товари, виконувані роботи і надані послуги та має право на розміщення інформації про нього в інформаційних ресурсах Дисконтного Клубу (ЗМІ, веб-сайт, друковані матеріали тощо).
  1.6. Держатель дисконтної карти або власник дисконтної картки - фізична особа, яка володіє Дисконтною картою та надала згоду на отримання інформації від Дисконтного клубу про нових Партнерів дисконтної програми, проведення акцій та іншої інформації шляхом отримання електронною поштою (e-mail) або (sms) коротких текстових повідомлень.
  1.7. Дисконт (дисконтна знижка) – процент (відсоток), на який знижується вартість продукції Партнера.
  1.8. Сайт Дисконтного клубу - http://super-znujka.in.ua. Цей сайт є інформаційним ресурсом Дисконтного клубу «Супер Знижка». На сайті розміщується інформація про Партнерів Дисконтного клубу, про пільги та знижки, що ними надаються.
  2. Основні положення Програми.
  2.1. Дисконтна програма визначає умови створення Дисконтного клубу, вступ до Клубу, участь в Дисконтному клубі, права та обов'язки Організатора Клубу і Партнерів дисконтної програми, порядок використання дисконтних карт. Умови надання знижок, а також наслідки їх ненадання, порядок розміщення інформації про Партнерів дисконтної програми.
  2.2. Участь у програмі Дисконтного клубу «Супер Знижка» є добровільною.
  2.3. Вступ до Дисконтного клубу нових Партнерів здійснюється на добровільній основі та оформлюється шляхом укладення Договору про партнерство з Організатором клубу.
  2.4. Партнери дисконтної програми самостійно визначають розмір і порядок надання знижок, які зазначені у Договорі про партнерство.
  2.5. Організатор Дисконтного клубу інформує Держателів карток про пропозиції Партнерів дисконтної програми, здійснює інформаційну підтримку, популяризацію та розширення Дисконтного Клубу.

  3. Партнери Дисконтного клубу «Супер Знижка».
  3.1. Партнерами Дисконтного клубу «Супер Знижка» є суб’єкти підприємницької діяльності, які можуть технічно забезпечити у себе в місцях продажу гарантоване надання знижок держателям дисконтних карт.
  3.2. Перелік Партнерів дисконтної програми розміщується на сайті клубу.
  3.3. Перелік Партнерів дисконтної програми є відкритим.
  3.4. Організатор Клубу здійснює контроль за дотриманням іншими Партнерами умов дисконтної програми.
  3.7. Участь Партнерів у Дисконтному клубі «Супер Знижка» є платною. Розмір плати за участь в Клубі встановлюється договором про партнерство.
  3.9. Оплата проводиться Партнером дисконтної програми організатору Клубу.
  3.10. Партнер дисконтної програми надає знижки власникам дисконтних карт.
  3.11. Розмір та умови наданих знижок Партнером програми визначаються самостійно. Про встановлений розмір знижки зазначається в Договорі про партнерство і оприлюднюється на сайті Дисконтного клубу.
  Партнер дисконтної програми може змінити розмір, порядок і умови надання знижок, про що попереджає Організатора Клубу не менш, як за 30 календарних днів у письмовій формі електронною поштою на адресу: club@ super-znujka.com.ua
  3.12. За окремою угодою між Партнером дисконтної програми і Організатором Клубу, Організатор Клубу здійснює розсилку відомостей про нових Партнерів дисконтної програми, акції, що ним проводяться, знижки, і умови їх надання та іншої інформації. Розсилка відомостей здійснюється на адресу Власників карт шляхом направлення зазначених відомостей електронною поштою (e-mail) або (sms) коротких текстових повідомлень.

  4. Гарантії.
  4.1. Укладання договору про партнерство означає повне прийняття Партнером положень Дисконтної програми, визнання ним її умов і гарантує надання знижок Держателям карт в розмірі, не нижче заявленого ним і відображеного на Сайті Дисконтного клубу.
  4.2. Партнер програми, що відмовився надати знижку або бонус по пред'явленні Дисконтної картки, або надав знижку не в повному обсязі і не мотивував при цьому свої дії, може бути виключений з участі в Дисконтному клубі і видалений зі списку Партнерів.
  4.3. Організатор Дисконтного клубу в повному обсязі зобов'язується відшкодувати Власнику картки розмір ненаданої знижки за умов:
  - Подання заяви про ненадання знижки Організатору Дисконтного клубу;
  - Виконання Порядку застосування карти Клубу;
  - Наявності касового чека з прізвищем продавця і його підписом або касового чека Партнера.
  Порядок відшкодування Власнику картки не наданої знижки, а так само порядок компенсації Партнером дисконтної програми витрат Організатора Клубу вказаний в Додатку № 2 до цієї Дисконтної програми.

  5. Дисконтна карта.
  5.1. Дисконтні картки Дисконтного клубу «Супер Знижка» випускаються у вигляді пластикового документа.
  5.2. Розмір і дизайн дисконтної картки розробляється і затверджується організатором Дисконтного клубу.
  5.3. Кількість видів дисконтних карт необмежено.
  5.4. Всі діючі види карт розміщені на Сайті Дисконтного клубу.
  5.5. Емісія дисконтних карт здійснюється Організатором Дисконтного клубу.
  5.6. Емісія може здійснюватися Організатором Дисконтного клубу за власною ініціативою для самостійного розповсюдження, або за замовленням Партнерів дисконтної програми.
  5.7. Дисконтна карта повинна містити наступну інформацію та елементи:
  5.7.1. Лицева сторона картки:
  - Назва або логотип Дисконтного клубу «Супер Знижка»;
  - Порядковий номер.
  На лицевій стороні можуть розміщуватися так само логотипи Партнерів або інша інформація.
  5.7.2. Зворотний бік картки може містити:
  - Логотип Дисконтного клубу «Супер Знижка»;
  - Магнітна стрічка з закодованою магнітною доріжкою;
  - Інформація про Сайт Дисконтного клубу;
  - Термін дії картки (за умови терміновості дії карти);
  - Штрих код.
  На зворотному боці можуть розміщуватися так само логотипи Партнерів або інша інформація.
  5.8. Поширення Дисконтних карт здійснюється на оплатній основі. Розмір вартості картки визначається Організатором Клубу.
  5.9. У разі придбання дисконтних карт Партнерами програми або третіми особами, подальше поширення карт проводиться ними самостійно. Умови розповсюдження карт в цьому випадку Партнерами програми і треті особи визначають самостійно. У разі поширення дисконтних карт на оплатній основі, вартість карти не може перевищувати її вартість при придбанні картки у Організатора клубу.

  6. Технологія роботи з картами.
  6.1. При наявності у Партнера програмного та апаратного забезпечення для зчитування карток, він зобов'язується прописати коди карт Дисконтного клубу.
  6.2. Обслуговування інформаційної системи, прописування кодів карт Дисконтного клубу і навчання співробітників Партнер здійснює своїми силами і за свій рахунок.

  7. Держателі дисконтних карт. Інформування власників карт.
  7.1. Власником дисконтної карти може бути будь-яка фізична особа.
  7.2. Власником дисконтної карти фізична особа стає з моменту придбання дисконтної картки або отримання її іншим способом на законних підставах і заповнення нею Анкети власника дисконтної картки.
  7.3. Власник дисконтної картки зобов'язаний використовувати її відповідно до встановленого порядку застосування карт Дисконтного клубу.
  7.4. Власник дисконтної карти має право дати згоду на отримання інформації про нових Партнерів дисконтної програми, акції,що ними проводяться та іншої інформації шляхом отримання таких відомостей електронною поштою (e-mail) або (sms) коротких текстових повідомлень.
  7.5. Свою згоду Власник картки може висловити шляхом заповнення електронної анкети на сайті Дисконтного клубу, або написавши заяву на ім'я Організатора клубу. При заповненні анкети та написанні заяви Власник карти зобов'язаний вказати номер свого стільникового телефону і (або) адресу електронної пошти, на які Власник бажає отримувати інформацію.
  7.6. З моменту заповнення Анкети або написання заяви Власник карти є Підписником Дисконтного клубу.
  7.7. У разі зазначення Власником дисконтної карти недостовірної інформації про себе, Дисконтний клуб і Організатор клубу не несуть відповідальності за можливі несприятливі наслідки.
  7.8. Інформування Власників карток про Партнерів Дисконтної програми, розмір і умови надання ними пільг і знижок здійснюється шляхом розміщення інформації на сайті Дисконтного клубу.
  7.9. Організатор клубу і Партнери дисконтної програми гарантують своєчасне оновлення інформації на сайті та її розсилання Підписникам.
  7.10. Партнери дисконтної програми обов'язково розміщують фірмові наклейки (стікери) Дисконтного клубу біля кас і на вхідній групі.
  7.11. При реалізації товарів, робіт, послуг персонал Партнера дисконтної програми зобов'язаний інформувати Власника карти про застосування дисконтних карт Дисконтного клубу «Супер Знижка».
  7.12. За усним запитом Власника картки персонал Партнера дисконтної програми зобов'язаний інформувати Власника карти про надані знижки та умови їх надання.

  8. Правила користування Карткою Дисконтного клубу.
  8.1. Карта Дисконтного клубу може бути використана Власником картки за умови виконання всіх умов, описаних у цій дисконтній програмі.
  8.2. Право на отримання знижки має тільки власник пластикової карти з логотипом Дисконтного клубу, який пред'явив дисконтну картку до моменту підрахунку вартості товару чи послуги.
  8.3. При здійсненні покупки Власник пластикової карти має право спочатку ознайомитися з цінами і тільки після цього пред'явити свою карту.
  8.4. При покупці товарів у торговельних точках Власник картки зобов'язаний пред'являти дисконтну карту продавцеві до підрахунку вартості покупки. При відвідуванні ресторанів, барів, а також при посадці в таксі - пред'являти карту до замовлення страв або початку руху. Рахунки за товари, роботи, послуги, виписані відразу після отримання замовлення, зміні не підлягають.
  8.5. Знижки не поширюються на сервісні витрати, податки і націнки під час презентацій.
  8.6. Відповідальність за якість товарів, робіт, послуг, придбаних Власниками карт у Партнерів програми, несе безпосередньо Партнер програми. За недоліки проданих товарів, виконаних робіт, наданих послуг Дисконтний клуб відповідальності не несе.
  8.7. Знижки, що надаються по дисконту Дисконтного клубу «Супер Знижка», не підсумовуються зі знижками за іншими картками знижок і не поширюються на ціни спец. пропозицій і розпродажів Партнерів дисконтної програми.
  8.8. Партнери дисконтної програми мають право змінювати розмір наданих пільг, знижок, бонусів. Про майбутню зміну Партнер Клубу зобов'язаний повідомити Організатора Дисконтного клубу в порядку передбаченому п.3.11 цієї програми.
  8.9. Дисконтна карта не є іменною. Власник картки має право її передати іншій особі.
  8.10. Обслуговуючий персонал Партнера дисконтної програми до моменту підрахунку вартості товару та/або перед випискою рахунку в ресторанах, барах, клубах зобов'язаний запитати про наявність дисконтної карти у клієнта.
  8.11. Обслуговуючий персонал може відмовити Власнику дисконтної картки в наданні знижки на товари, роботи і послуги, у випадках якщо:
  - власник дисконтної картки не надав карту до моменту підрахунку вартості товару (наданої послуги);
  - пред'явлена клієнтом дисконтна картка не відповідає зразку картки;
  - Термін дії картки закінчився.
  8.12. У разі відмови від надання знижки Власнику карти Дисконтного клубу, обслуговуючий персонал Партнера дисконтної програми зобов'язаний видати йому чек (або інший розрахунковий документ) із зазначенням прізвища та ініціалів продавця його підпису та назви, ціни товару, роботи або послуги, фактично сплаченої суми із обґрунтуванням підстав відмови у наданні знижки.
  8.13. У випадку викрадення чи втрати з інших причин дисконтної карти Дисконтний клуб або Партнери дисконтної програми не зобов'язані видавати Клієнту нову дисконтну карту замість втраченої. Видача дисконтної картки замість втраченої здійснюється Дисконтним клубом на платній основі.
  8.14. У разі дострокового виходу з Клубу, Партнер Клубу може призупинити участь в Клубі по письмовому повідомленню Організатора Клубу за 5 робочих днів. В цьому випадку Партнер Клубу сплачує Організатору Клубу неустойку у розмірі річного внеску. Інформація про вихід Партнера з Дисконтного клубу «Супер Знижка» обов’язково оприлюднюється на сайті Дисконтного клубу.

  9. Розміщення інформації на Сайті Дисконтного клубу «Супер Знижка».
  9.1. Функціонування сайту Дисконтного клубу забезпечується Організатором Клубу.
  9.2. Організатор Клубу забезпечує створення web-сторінок сайту, розробляє дизайн, символіку Дисконтного клубу, визначає принципи розміщення інформації, створює каталоги, рубрики і т.п.
  9.3. Розміщення інформації на сайті Дисконтного клубу здійснюється Організатором клубу.
  9.4. Організатор клубу розміщує на сайті інформацію про Партнерів дисконтної програми, в тому числі: найменування, адреси, графіки роботи, спеціалізації Партнера програми, що реалізовуються, послуги, які надаються, відомості про новини пов'язані з Партнерами дисконтної програми (дні народження, річниці, участь у виставках, презентаціях і т.п.).
  9.5. Інформація, яка розміщується, надається Партнерами програми самостійно.
  9.6. Організатор Клубу не несе відповідальності за зміст інформації наданої Партнерами.
  9.7. На сайті Дисконтного клубу розміщується вся інформація про надані Партнерами дисконтної програми пільги та знижки. Вказується розмір наданих знижок, переліки товарів, робіт, послуг щодо яких діють пільги, знижки і бонуси.
  9.8. У разі, якщо надання пільг, знижок залежить від часу доби, вказуються тимчасові періоди в які надаються пільги, знижки.
  9.9. У разі прийняття рішення про зміну умов і розміру наданих пільг, знижок, бонусів, Партнер дисконтної програми зобов'язаний повідомити про майбутні зміни в порядку, передбаченому цією Дисконтною програмою.

  10. Зміна і публікація Програми Дисконтного клубу «Супер Знижка».
  10.1. Програма публікується у відкритому доступі на Сайті Дисконтного клубу «Супер Знижка».
  10.2. Організатор має право вносити зміни до Програми.
  10.3. Організатор повідомляє про зміни Програми членів Клубу по e-mail, вказаному при подачі заяви на вступ до Дисконтного клубу, не менш ніж за 10 робочих днів до вступу в силу змін.

  Додаток № 1
  до Програми дисконтного клубу «Супер Знижка»

  ПОРЯДОК ЗМІНИ РОЗМІРУ І УМОВ НАДАННЯ
  ЗНИЖОК, БОНУСІВ
  1. Кожен Партнер дисконтної програми самостійно визначає розмір, порядок і умови надання знижок, бонусів на товари і послуги, які реалізуються Партнером.
  2. Учасники дисконтної програми мають право самостійно змінювати розмір, порядок і умови надання пільг, знижок, бонусів.
  3. Про майбутню зміну розміру, порядку та умов надання знижок, бонусів Партнер дисконтної програми зобов'язаний заздалегідь повідомити Організатора Клубу відповідно до п.3.11 дисконтної програми.
  4. У разі зміни розміру, порядку та умов надання знижок, бонусів без попереднього повідомлення Організатора Клубу Партнер зобов'язаний сплатити штраф за порушення умов дисконтної програми в розмірі еквівалентному 1 (одному) вступному членському внеску Партнера дисконтної програми.
  Штраф має бути сплачений Організатору Клубу протягом 5 (п'яти) робочих днів з моменту отримання відповідної претензії. Оплата штрафу проводиться шляхом перерахування на розрахунковий рахунок Організатора Клубу або готівкою.
  5. У разі відмови сплати штрафу, передбаченого п.4 даного додатку, Організатор Клубу має право в односторонньому порядку прийняти рішення про виключення Партнера з Дисконтного клубу «Супер Знижка» і розірвати Договір про партнерство.
  6. У разі виключення Партнера з Дисконтного клубу «Супер Знижка», Організатор Клубу розміщує на Сайті клубу відомості про вихід Партнера з Дисконтного клубу. Так само Організатор Клубу має право розмістити на Сайті клубу відомості про причини виходу Партнера з Дисконтного клубу.

  Додаток № 2
  до Програми дисконтного клубу «Супер Знижка»

  ПОРЯДОК РОБОТИ ПРИ ПРЕД'ЯВЛЕННІ ВЛАСНИКОМ ДИСКОНТНОЇ КАРТИ ЗАЯВИ ПРО НЕНАДАННЯ ЗНИЖКИ

  1. Кожен Партнер дисконтної програми самостійно визначає розмір, порядок і умови надання пільг, знижок, бонусів на товари і послуги, які надаються Партнером Клубу.
  2. У разі необґрунтованої відмови з боку Партнера дисконтної програми надати обумовлену знижку Власнику Дисконтної картки, або при наданні знижки не в повному обсязі, Організатор Клубу зобов'язаний відшкодувати (компенсувати) Держателю картки розмір ненаданої знижки.
  3. Держатель Дисконтної картки має право отримати компенсацію знижки, ненаданої Партнером Дисконтної програми (крім випадку, передбаченого п.3 даного додатку), тільки за умови дотримання Держателем дисконтної картки встановленого Порядку застосування карти Клубу, зазначеного в розділі 8 Дисконтної програми дисконтного клубу «Супер Знижка».
  4. Для отримання компенсації ненаданої знижки, Власник картки зобов'язаний протягом 5 днів з моменту здійснення покупки (надання послуги) подати Організатору Клубу заяву про ненадання Партнером дисконтної програми заявленої знижки.
  До заяви додається касовий чек, що відповідає вимогам п.8.12 програми клубу.
  5. У разі недотримання п.4 даного додатку заява вважається неподаною і розгляду не підлягає.
  6. Отримана Організатором Клубу заява Власника карти передається на розгляд Партнеру дисконтної програми. Термін розгляду Партнером заяви Власника карти - не більше 2 (двох) робочих днів.
  7. У разі наявності підстав для відмови в поданні заявленої знижки, Партнер надсилає на адресу Організатора Клубу та Власника карти мотивовану відповідь.
  Відповідь надсилається на адресу Організатора Клубу електронною поштою на адресу: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її..
  На адресу Власника карти відповідь направляється способом, зазначеним в заяві.
  8. У разі необґрунтованої відмови в наданні заявленої знижки, або надання знижки в меншому розмірі, а так само в разі ухилення від розгляду заяви Власника карти у встановлений строк, Організатор Клубу в повному обсязі відшкодовує Власнику картки розмір ненаданої знижки.
  9. У разі відшкодування Організатором Клубу Власнику картки розміру ненаданої знижки відповідно до п.п.3,8 даного додатку, Партнер дисконтної програми зобов'язаний компенсувати Організаторові Клубу понесені витрати, а також сплатити штраф за порушення умов дисконтної програми в розмірі еквівалентному 1 (одного) річного членського внеску Партнера дисконтної програми.
  Сума компенсації і сума штрафу повинні бути сплачені Партнером Організатору Клубу протягом 5 (п'яти) робочих днів з моменту отримання відповідної претензії. Оплата здійснюється шляхом перерахування на розрахунковий рахунок Організатора Клубу або готівкою.
  10. У разі відмови компенсувати витрати, понесені Організатором Клубу у зв'язку з ненаданням Партнером дисконтної програми заявленої знижки, а так само в разі несплати штрафу, Організатор Клубу має право в односторонньому порядку прийняти рішення про виключення Учасника з Дисконтного клубу і розірвати Договір про партнерство.
  11. У разі виключення Партнера з Дисконтного клубу «Супер Знижка», Організатор Клубу розміщує на Сайті клубу відомості про вихід Партнера з Дисконтного клубу. Так само Організатор Клубу має право розмістити на Сайті клубу відомості про причини виходу Партнера з Дисконтного клубу «Супер Знижка».

  © 2020 Портал для підприємців. Всі права захищено.

  Please publish modules in offcanvas position.